Publicatierapport

Jaarlijks dienen bepaalde rechtspersonen een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit is een wettelijke verplichting, die ervoor zorgt dat de financiële informatie beschikbaar is voor de belanghebbenden bij een rechtspersoon (zoals crediteuren) en eenieder die daarin geïnteresseerd is.

Samenstellen jaarrekening*                      Prijs/jaar            Prijs/mnd
Jaarrekening eenmanszaak                          € 120,00            € 10,00
Jaarrekening personenvennootschap             € 180,00            € 15,00
Jaarrekening B.V.                                        € 600,00            € 50,00

* in de jaarrekening staan de publicatiestukken (verkorte jaarrekening) opgenomen.


© Copyright 2018 M.L. Blankestijn Advies & Beheer B.V. Alle rechten voorbehouden.
Web design by