Controle belastingdienst

Een controle is niet altijd even prettig. Toch doet de werkgever er verstandig aan zo goed mogelijk mee te werken. Immers, de Belastingdienst heeft mogelijkheden tot haar beschikking om de werkgever te dwingen medewerking te verlenen.

- Bedrijfsonderzoek.
Bij een bedrijfsbezoek komt een medewerker van de Belastingdienst langs bij een onderneming om informatie te verzamelen en inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering en de administratie.

- Boekenonderzoek
Het boekenonderzoek is een controle van de aangiften en administratie. Het kan gaan om een onderzoek over een periode of om controle van bepaalde onderdelen van de aangiften en administratie. 

Advies
                               
Prijs per uur                                            
Overig advies                      €50,=


© Copyright 2018 M.L. Blankestijn Advies & Beheer B.V. Alle rechten voorbehouden.
Web design by