Berekening jaarruimte voor lijfrente of aanvullend pensioen

Berekening jaarruimte voor lijfrente of aanvullend pensioen

De jaarruimte is kort gezegd de maximale vrije ruimte die gevuld mag worden met een aftrekbare premie of inleg. Bij het jaarruimte berekenen voor pensioen, wordt altijd rekening gehouden met de Algemene Ouderdomswet (AOW), die wordt verkregen via de overheid en de eventuele jaarlijkse pensioenaangroei via de werkgever. De jaarruimte mag in 2012 maximaal 27.618 euro bedragen.

Jaarruimte = (17% x grondslag) – (7,5 x factor A)
Grondslag = bruto inkomen -/- AOW-franchise (bedrag 2012: € 13.062)

  • 'Factor A' staat voor de pensioenaangroei in een jaar, welke te vinden is in de pensioenopgave.

© Copyright 2018 M.L. Blankestijn Advies & Beheer B.V. Alle rechten voorbehouden.
Web design by